ساعت

آمار بازدید

خوش آمدید

قابل توجه تمام مدد جویانی که مشکل کم مویی دارند
لطفا قبل از هرگونه اقدام به ترمیم مو یا کاشت مو از الفاظ نانو - سلول درمانی - سلول بنیادی و ... که در ارتباط با رشد مو میباشد اطلاعات صحیح را از بیمارستان رازی تهران در این خصوص دریافت کنید